• 026-32802000
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویرعلوم زمین چابهار

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

چین خوردگی

موضوع: زمین ساخت

توضیح: چین خوردگی در سنگ ماسه های ایوسن، مسیر سرباز به راسک، کنار رودخانه سرباز

طول جغرافیایی: 44 12 61    عرض جغرافیایی: 53 31 26

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 1396/11/18

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

چین خوردگی

موضوع: زمین ساخت

توضیح: چین خوردگی در سنگ ماسه های ایوسن، مسیر سرباز به راسک، کنار رودخانه سرباز

طول جغرافیایی: 44 12 61    عرض جغرافیایی: 53 31 26

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 1396/11/18

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

 • بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

بستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

موضوع: رسوبی- چشم اندازها

توضیح: ترک گلی دربستر خشکیده دریاچه فصلی جازموریان

طول جغرافیایی: 32 54 58    عرض جغرافیایی: 41 34 27

سوی نگاه: باختر

استان: سیستان و بلوچستان   شهرستان: ایرانشهر

نام عکاس: مرتضی شیخ

تاریخ: 17/11/1396

 

© کلیه حقوق متعلق به وبسایت مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی می‌باشد. | توسعه و طراحی : کانون تبلیغات پارس.